Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 deed DSA mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met de onderstaande kandidatenlijst.

1. Bart Hartog

Bart (1998) is sinds zijn 18e Amsterdammer, en actief in de Amsterdamse politiek. Van 2019 tot 2021 gaf hij leiding aan ROOD Amsterdam. Hij voerde daar actie tegen huisjesmelkers, onderwijsbezuinigingen, en was actief in de studentenbeweging tegen het leenstelsel. Hij doet een Master Europese Identiteit en Integratie aan de UvA, is meubelmaker en muzikant. Nu is hij lijsttrekker voor DSA, en is de kern van zijn strijd het organiseren van daadwerkelijke zeggenschap voor Amsterdammers. Een Amsterdam wat van en vóór de Amsterdammers is, en niet een stad waar het grote geld regeert.

2. Florence Langedijk-Lynch

Florence (2000) is contactpersoon van ROOD-Amsterdam, studentenactivist en actief in de feministische beweging in Amsterdam. Als studente is ze betrokken in de strijd tegen het leenstelsel en voor compensatie voor de leenstelselgeneratie, en strijdt ze tegen (vrouwen)onderdrukking en vóór sociale en economische emancipatie. “Ik wil samen strijden voor een betaalbaar en veilig dak boven ieders hoofd, en samen strijden voor een stad waarin iedereen sociaal veilig en gelijkwaardig is.”

3. David Schreuders

David (1994) is zo’n 10 jaar actief in de Amsterdamse politiek. In 2012 trok hij uit Brabant naar onze hoofdstad om te studeren. Daar sloot hij zich aan bij de SP. In 2019 belandde hij in de gemeenteraad. In 2022 maakte hij de overstap naar DSA. In de raad kreeg hij de handen op elkaar voor miljoenen voor voedselhulp in de stad voor de meest kwetsbare Amsterdammers en voor verhoging van het minimumloon voor ambtenaren. In het dagelijks leven is David toezichthouder bij de Rijksoverheid. In 2017 studeerde hij af in de sociologie. “Ik wil een stem geven aan de meest kwetsbare Amsterdammers en me blijven inzetten om de schreeuwende ongelijkheid in de stad te bestrijden.”

4. Déjo Overdijk

Déjo (1956) is kandidaat voor DSA omdat de samenleving in haar ogen heel anders moet. Geboren in de vorige eeuw heeft ze veel ervaring met actievoeren voor een sociale samenleving. Ze werkt bij de FNV als bestuurder Uitkeringsgerechtigden. “We hebben een nieuwe visie nodig voor de samenleving. Dat begint met een leefbaar inkomen voor iedereen. Daarom moet het wettelijk minimumloon fors omhoog, net als de uitkeringen en de AOW. Werk moet lonen, dus werken zonder loon wordt direct afgeschaft. Dan gaat ook de lokale economie veel beter draaien. Werkzoekenden moeten actieve bemiddeling en om- of bij scholing kunnen krijgen die leidt tot duurzaam betaald werk.”

5. Juan Lovera

Juan (1995) is geboren in Amsterdam maar getogen in Asuncion, Paraguay. Opgroeien in een belangrijk tandwiel van het imperialistische systeem van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika was bepalend voor zijn politieke vorming: Juan ziet bevrijding als een historische handeling en geen mentale. Vrijheid krijg je niet met leuke leuzen en mooie idealen maar met objectieve verbeteringen in de materiële omstandigheden van mensen. Dit onderscheidt socialisten van liberalen. Verworvenheden moeten dan ook met hand en tand verdedigd worden, want reactionaire krachten willen deze slopen. Onze volkshuisvesting en gezondheidszorg zijn daar een goed voorbeeld van. Juan staat voor een links dat méér heeft dan alleen mooie ideeën: de wereld moet niet alleen geïnterpreteerd, maar vooral ook veranderd worden.

 1. Jet van Rijswijk (1961)
 2. Sebastiaan Proos (1989)
 3. Juna Rinkens (2000)
 4. Carlos van Eck (2000)
 5. Luc Wiegers (2000)
 6. Diego Garzon (1993)
 7. Yasir Abdul (1999)
 8. Ivar Kracht (1998)
 9. Tom van Horn (1996)
 10. Jeroen Zonneveld (1950)
 11. Paul Kalma (1999)
 12. Gerbrand Visser (1949)
 13. Geert van Schaik (1960)
 14. Joëll Spier (2005)